Læreplansserien: Læreplanstræet

Peter Rod og Frederik Blichfeldt

Pris
kr. 340,00
Forventes afsendt
5-7 arbejdsdage

Vores kunder siger:Bogen forventes klar til levering i efteråret 2018Denne bog præsenterer tre visuelle værktøjer, der kan styrke arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft i juli 2018. Gennem de visuelle modeller understøttes det pædagogiske personale i at udvikle gode læringsmiljøer, der har fokus på sammenhængen i de seks læreplanstemaer, og på at opbygge en systematisk refleksions- og evalueringskultur.

Bogens centrale værktøjer er:

  • Læreplanstræet – rammen om tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og pædagogiske aktiviteter
  • Refleksionsbladet – dialogprocessen til faglig refleksion
  • Pædagogisk Portfolio – fundamentet for udviklingen af en systematisk evalueringskultur.


Bogen indeholder desuden et appendiks med læreplanstemaernes mål og indhold med inspirationsfortællinger fra pædagogisk praksis.
Den røde tråd i arbejdet med bogens metoder og værktøjer er strukturerede faglige dialoger, der bidrager til arbejdsglæde, trivsel og sammenhængskraft i praksis. Derved sættes der fælles retning for det pædagogiske arbejde med legen, hverdagens rutiner og de pædagogisk tilrettelagte aktiviteter til gavn for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Bogen er skrevet til de mange pædagoger og ledere, der i hverdagens mange timer gør en forskel for børnene i alderen 0-5 år.
Omtale af bogen
'Refleksionsbladet giver mulighed for at være nysgerrig på hinandens praksis og sammen udvikle praksis på en god måde fra uge til uge.' - Linda Frandsen, pædagog, Valdes Børnehus
'Med Læreplanstræet kommer vi rundt om alle læreplanstemaerne i hverdagens timer, og vi får faglige dialoger, der sætter fælles retning.' - Ulla Nielsen, leder, Skovbrynets Børnehus
'Ved at invitere det enkelte barns forældre med ind i Refleksionsbladet får vi et bredere perspektiv at reflektere ud fra og vi får skabt mening sammen og får et link direkte til hjemmelæringsmiljøet.' - Vivi Fischer, leder, Børn og Miljø Skovvej
'Med børnene 'klatrer' vi i læreplanstræets grene og spørger, hvilke aktiviteter fx efteråret giver idéer til. Læreplanstræet er et berigende værktøj, der hjælper os til at følge børnenes spor.' - Ulla Jørgensen, pædagog, Ribisgården

Kommentar

Visuel pædagogisk tilrettelæggelse, refleksion og evaluering

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 31/12-2018
ISBN13 9788771607178
Forlag Dafolo A/S
Katalognr. 7847
Genre Pædagogik, Børn og Forældre
Estimeret vægt 250 gram
Sprog Dansk  
Originalsprog Dansk
Cover Artist Nathali R. Lassen