Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på iMusic.dk.

iMusic.dk ejes af:

Audio Visionary Music ApS
Ryesgade 18, 1. sal
8000 Aarhus C
Denmark

Tlf: 86137343
Fax: 86938611
CVR-nr. 26799821
Email: info@imusic.dk.

Aftalerne indgås på dansk, engelsk, tysk, norsk og svensk. Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via iMusic.dk. Erhvervsdrivende og offentlige institutioner har ikke fortrydelsesret, med mindre andet er aftalt.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Dankort, VISA, Mastercard, VISA Electron, American Express, Diners Club og bankoverførsel (elektronisk indbetalingskort). Beløbet trækkes først, når varen afsendes.

Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trækker vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes. Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Vi leverer varerne via Post Danmark, DAO (Dansk Avisomdeling) og GLS.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende arbejdsdag.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du bryder plomberingen på lyd- og billedoptagelser eller computersoftware.

Sådan udnytter du fortrydelsesretten

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan telefonere eller sende en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder på info@imusic.dk eller tlf. 86137343. Du kan også udfylde og returnere standardfortrydelsesformularen enten som postbesørget brev eller som vedhæftning i en e-mail til info@imusic.dk.

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Returnering af varen og returomkostninger

Hvis du har fortrudt købet af en vare, skal du sende eller aflevere varen til os på iMusic, Ryesgade 18, 1. sal, 8000 Aarhus C uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

Du skal selv betale for returnering af varen. Udgifterne til returnering af varen afhænger af omfang, vægt og valg af omdeler. Varer kan ikke sendes retur pr. efterkrav, uden omdeling eller til en pakkeshop. Benyt venligst ikke DAO, da de ikke leverer til erhvervsadresser.

Du har mulighed for at fortryde dele af et køb, såfremt plomberingen på varen el. varerne ikke er brudt. De almindelige returregler (beskrevet ovenfor) vil finde anvendelse, dog dækker el. refunderer iMusic ikke portoudgifter i disse sager.

Tilbagebetaling af pengene

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig svarende til den pris, du betalte for varen/varerne, samt eventuelle leveringsomkostninger. Returnerer du en del af en større bestilling, vil vi dog ikke refundere leveringsomkostningerne eller dele heraf. Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, vil du ikke få ikke merudgiften refunderet. Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Afprøvning af varen og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage.

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track & trace nummer.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen

Hvis du køber en vare, og der er en mangel ved den - f.eks. en materiale- eller fabrikationsfejl, eller at den leverede vare indholdsmæssigt ikke stemmer overens med den på bestillingstidspunktet oplyste varebeskrivelse - finder købelovens regler anvendelse. Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at kontakte os på info@imusic.dk eller tlf. 86 13 73 43. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Reklamerer du mere end 6 måneder efter modtagelse af varen, skal du kunne bevise, at manglen var til stede, da du modtog varen. De første 6 måneder ligger bevisbyrden dog hos iMusic.

Hvis reklamationen er berettiget, forbeholder vi os ret til i første omgang at ombytte varen, medmindre andet aftales. Kan ombytning ikke ske inden rimelig tid, kan du få pengene tilbage. Skal varen ombyttes, sender iMusic en returslip til dækning af tilbagelevering af den mangelfulde vare. Når varen er kommet retur vil den blive inspiceret, og hvis reklamationen er berettiget, vil iMusic sende en ny vare. Hvis reklamationen ikke anses som berettiget, så vil alle fragtomkostninger i reklamationssagen blive pålagt kunden. Vælger du alligevel at returnere varen på en anden måde, tilbagebetaler vi det beløb, det ville have kostet os, hvis du havde brugt returlablen, dog kun hvis reklamationen er berettiget.

Vælger du at sende varen selv, bedes du gemme postkvittering samt evt. track & trace-nummer.

Inspektion af returvarer kan tage op til 7 arbejdsdage.

Vinylreklamation (brugspåvirkning)

Kontakt altid vores kundeservice, inden du returnerer (HUSK ORDRENUMMER).

Ved køb af vinyl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid efter modtagelse af varen. Vi behandler reklamationen hurtigst muligt og fremsender en fragtlabel til returnering af varen, hvis ombytning/reparation af varen anses for nødvendigt.

For at opnå erstatning ved reklamation skal defekten have været til stede, inden du modtager varen. Er skaden sket ved brugspåvirkning, yder iMusic ikke erstatning. Defekter på selve mediet skal være hørbare. Kosmetiske forhold, som f.eks. pladeskævhed seam splits o.l., anses ikke for reklamationsberettigetde, hvis lydkvaliteten ikke er påvirket i væsentlig grad.

Hvis reklamationen ikke anses som berettiget, så vil alle fragtomkostninger i reklamationssagen blive pålagt kunden.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link)

EU-Kommissionens onlineklageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@imusic.dk.